Historien om BOFI

Hvordan startede det?

BOFI blev oprettet i 2005 som en direkte konsekvens af mit kandidatspeciale, der omhandlede rådgivning om realkreditlån. Fokus for specialet var risikoen forbundet med at vælge et eller flere forskellige realkreditlån til finansiering af boligen.

Forud havde jeg som ansat i den finansielle sektor, ofte fundet mig i en konflikt mellem at rådgive kunder, og samtidig også have fokus på virksomhedens salgsmål. Det virkede derfor oplagt at starte en virksomhed med fokus på kunden, og kun kunden – ingen salgsmål!

BOFI gennem årene.
I 2005 var uafhængig økonomisk rådgivning ikke særlig udbredt. Den generelle holdning dengang var at de eksisterende udbydere af økonomisk rådgivning (bank og realkredit) var tilstrækkeligt, så starten for BOFI var ”op ad bakke”. Vedholdenhed, faglig styrke og viljen til overbevise kunderne om værdien af uafhængig økonomisk rådgivning har været drivkraften for at påvirke markedet for uafhængig økonomisk rådgivning gennem de sidste mange år... og det har virket: Efterspørgslen efter uafhængig økonomisk rådgivning er steget markant over årene.

Flere og flere har set værdien i at få BOFI til at kigge på deres økonomi. Dette har resulteret i en masse ”aha”-oplevelser og for mange af BOFI’s kunder har det medført betydelige besparelser i den daglige økonomi.

Hvordan ser fremtiden ud?
BOFI har ambitioner om fortsat at være din foretrukne sparringspartner i økonomisk henseende. Faglig kompetence, grundighed og overblik skal fortsat være de kerneværdier, der kendetegner BOFI .

Pr. 1. Januar 2014 trådte en ny lov i kraft, der har til hensigt at sikre forbrugerne kvalitet i den rådgivning, de modtager. For at kunne rådgive om finansielle produkter skal virksomheden være godkendt af Finanstilsynet. Det betyder at virksomheden 1) skal besidde de nødvendige kompetencer, 2) være dækket af en ansvarsforsikring og 3) skal udvise god skik over for sine kunder. Du kan læse mere om hvordan BOFI håndterer interessekonflikter her.

BOFI er glad for den øgede fokus på kvaliteten af den økonomiske rådgivning, du som forbruger modtager. Derfor har BOFI tilladelse til at udøve virksomhed som finansiel rådgiver fra Finanstilsynet. Endvidere er rådgivningen fra BOFI 100% uafhængig: Vi modtager ingen provision eller anden betaling fra vores samarbejdspartnere.