Hvem står bag?

Mads Gudesen Plovdahl
Indehaver, Cand. Merc.
Jeg startede min finansielle karriere med at uddanne mig til bankassistent, hvorefter jeg aftjente min værnepligt som Sergent i Flyvevåbnet. Jeg har efterfølgende taget en erhvervsøkonomisk bachelorgrad med årgangens højeste gennemsnit og herefter en kandidatgrad i Finansiering og Regnskab (Cand. Merc. FIR) fra Copenhagen Business School (CBS).

Sideløbende med min uddannelse har jeg arbejdet som makro- og obligationsanalytiker i et større dansk pengeinstitut. Efter endt uddannelse arbejdede jeg som økonom i et større dansk realkreditinstitut, med ansvar for beregningsområdet for realkreditlån.

Jeg har arbejdet som uafhængig økonomisk rådgiver i BOFI siden 2005. Gennem årene har jeg hjulpet mange med vidt forskellige økonomiske problemstillinger - fra optimering af privatøkonomi, rådgivning om boligfinansiering, pensionsrådgivning, indhentning af lånetilbud, investeringsrådgivning og meget mere.

Ud over BOFI underviser jeg i en række økonomiske fag på forskellige uddannelsesinstitutioner. Jeg er ansat som ekstern lektor på CBS, Institut for Finansiering, hvor jeg underviser i finansiering på HA-almen, HA-Pro, HA-Jur samt HD i Finansiering. Derudover er jeg beskikket censor på Universiteterne i Danmark inden for finansering. Jeg underviser også en række ledere og mellemledere i den offentlige og kulturelle sektor i faget Økonomisk ledelse.

Du er velkommen til at sende mig en e-mail på mads@bofi.dk.

Du kan læse mit fulde CV her.
Ole Plovdahl
Administrativ medarbejder
Jeg har en ledelsesmæssig baggrund som personaleleder siden i 1989, og har virket som leder inden for personaleadministration, og inden for administrative opgaver.

Al rådgivning i BOFI varetages af Mads – men det er mig, der sikrer det rådgivningsmæssige fundament. Min vigtigste opgave hos BOFI er at være tovholder på de mange administrative processer, der foregår ”bag kulissen”. Dette indebærer løbende kontakt med vores mange kunder, herunder indhentning af de rigtige oplysninger samt at sikre en korrekt journalisering og håndtering af alle relevante data i vores systemer, således at kunderne kan få den optimale rådgivning.

Du er velkommen til at skrive en mail til mig på ole@bofi.dk.