ØkonomiEftersyn

Få gennemgået din økonomi fra A – Z


Hvornår har du og din partner sidst gennemgået din økonomi fra A til Z? Hvilke lån har du – og betaler du for meget? Sparer du nok op til din pensionstilværelse? Hvordan er du og din partner dækket i tilfælde af kritisk sygdom, invaliditet og dødsfald? Kan det bedre betale sig at afvikle hurtigere på din gæld i stedet for at spare op? Dine investeringer plejes af banken – mon det kunne gøres bedre og mere omkostningseffektivt?

Der er mange spørgsmål, som trænger sig på i relation til husstandens privatøkonomi – spørgsmål som er relevante og som kan betyde mange penge for dig og din familie. Det er derfor en god idé at gennemgå din privatøkonomi jævnligt for at se om alt er, som det skal være. Det er det, vi hos BOFI kalder for et ØkonomiEftersyn.

Hvad kigger vi på?

ØkonomiEftersynet starter med at analysere jeres nuværende økonomiske situation. Vi kigger på de samlede indtægter, skat og udgifter for at beregne husstandens rådighedsbeløbet efter skat. Samtidig danner vi et overblik over den samlede økonomiske situation ud fra jeres formue og gæld. BOFI har et indgående kendskab til de finansielle markeder og kan således vurdere om jeres lånevilkår kan optimeres yderligere.

Er husstandens formue placeret i investeringsprodukter i banken, giver vi et overblik over afkast, risiko og de samlede omkostninger forbundet med denne løsning (hint: Det er ofte en meget dyr løsning). Har I lån og overskudskapital kigger vi på mulighederne for at optimere dette.


Vi kigger også på økonomien i fremtiden: Hvordan ser din opsparing ud til pensionen? Skal der spares mere op – og på hvilken måde skal der spares op. Sparer du op de rigtige steder? Hvordan påvirkes din folkepension af din og din partners opsparing? Betaler du til efterløn, skal dette også drøftes. Endelig kigger vi på din og din partners forsikringsdækning i tilfælde af kritisk sygdom, invaliditet og sygdom.

Hvordan foregår et økonomieftersyn?

Vi har valgt at yde rådgivning hjemme hos dig i vante rammer. Dette er også praktisk, da dine papirer typisk er lige ved hånden, hvis vi står og skal bruge yderligere oplysninger om din privatøkonomi.

ØkonomiEftersynet inkluderer to møder på din bopæl (Sjælland og Lolland-Falster), hvor vi på det første møde drøfter din økonomiske situation og dine ønsker. Herefter indhenter BOFI dine oplysninger og foretager en analyse på den samlede økonomi. På det andet møde gennemgår vi analysen sammen og drøfter de muligheder, du har for at optimere din økonomi. Honoraret til BOFI udgør 6.500 kr. inklusiv moms (der vil være et tillæg hvis du driver selvstændig virksomhed).

Ring på 20 42 84 87 eller skriv til BOFI på info@bofi.dk for at høre mere om et ØkonomiEftersyn hos BOFI.