Investeringsrådgivning

Investering - hvorfor og hvordan?


Investering af din formue er en individuel, subjektiv beslutning, som bør træffes på et objektivt og velinformeret grundlag. Oftest er investeringen motiveret af et ønske om at opnå en større forbrugsmulighed i fremtiden og/eller at sikre købekraften af din formue. Du bør overveje hvor meget du vil investere, længden på din investeringshorisont, hvor meget du ønsker at bruge af formuen undervejs samt hvor stor risiko du er villig til at løbe.

BOFI hjælper dig med at definere din investeringsstrategi, som danner rammen for dine investeringer. Vi sammensætter i fællesskab en veldiversificeret portefølje, der er individuelt tilpasset til dig ud fra dine investeringsbehov, tidshorisont og risikopræferencer.

Uafhængig investeringsrådgivning

Forvalter banken din formue i dag kan det være en rigtig god idé at få en uafhængig økonomisk vurdering af bankens investeringsløsning. Banken har en massiv interesse i at markedsfører deres egne investeringsløsninger – løsninger som oftest er væsentligt dyrere end tilsvarende investeringsløsninger på markedet.

Husk det velkendte ordsprog: ”Hvad der er sparet, er tjent”. VI går målrettet efter at optimere dine investeringer samtidig med at de samlede omkostninger minimeres. Og vi er ikke bange for at lave en opgørelse, der sammenligner afkast, risiko og omkostninger ved din nuværende løsning med en løsning fra BOFI. Mange af vores kunder er overraskede over hvad bankens løsning reelt koster.

Her kan du se et eksempel på en opgørelse, hvor BOFI løbende overvåger formuen:


Hvad får jeg fra BOFI?
BOFI udarbejder en skræddersyet investeringsforslag til dig, der tager højde for din risikovillighed, investeringshorisont og privatøkonomiske forhold (pension, skat mm.). Investeringsforslaget indeholder såvel en strategi for din portefølje, samt konkrete allokeringsforslag i specifikke investeringsprodukter. Forslaget kan iværksættes med det samme, enten af dig selv eller med assistance fra BOFI.

Har du brug for løbende sparring og overvågning af din formue kan BOFI også hjælpe dig med det.

Hvordan foregår investeringsrådgivning hos BOFI?

Vi har valgt at yde rådgivning hjemme hos dig i vante rammer. Dette er også praktisk, da dine papirer typisk er lige ved hånden, hvis vi står og skal bruge yderligere oplysninger om din privatøkonomi.

Investeringsrådgivningen inkluderer to møder på din bopæl (Sjælland og Lolland-Falster), hvor vi på det første møde tager en grundig drøftelse af dine behov og ønsker til investering. BOFI bearbejder oplysningerne fra mødet og sammensætter et samlet investeringsforslag til dig. På det andet møde gennemgår vi investeringsforslaget og detaljerne i forslaget. Når vi er færdige har du således fået en konkret implementerbar investeringsstrategi samt ”face-to-face” rådgivning i 3 timer med adgang til vores omfattende viden om investering.

Honoraret til BOFI for investeringsrådgivning udgør 6.500 kr. inklusiv moms for formuer op til 3 mio. kr. Er din formue større, udarbejder BOFI gerne et tilbud til dig ved henvendelse.

Ring på 20 42 84 87 eller skriv til BOFI på info@bofi.dk for at høre mere om Investeringsrådgivning hos BOFI.

Psst: BOFI yder rabat på Investeringsrådgivning ved samtidig køb af et Økonomieftersyn, en Seniorplan eller ved indgåelse af en Monitoreringsaftale af din portefølje.