MonitoreringsAftale

Hvad er en MonitoreringsAftale?


En MonitoreringsAftale hos BOFI er et langsigtet og tæt samarbejde omkring dine investeringer. Du får en professionel overvågning og styring af dine investeringer, uanset om det drejer sig om frie midler, pensionsmidler eller en kombination heraf.

Du skal ikke bekymre dig om skjulte provisioner, tætte relationer med banker og lignende. BOFI er nemlig 100% uafhængig og modtager INGEN provision eller anden tredjepartsbetaling af nogen art. Vi modtager kun betaling fra dig som kunde. Du får således en porteføljesammensætning, hvor fokus hele tiden er at optimere det risikojusterede afkast med lavest mulige omkostninger.

Flere benytter sig af en Monitoreringsaftale

Vi oplever en stor efterspørgsel fra vores kunder på MonitoreringsAftaler. Der er flere og flere, der erkender at bankens porteføljeplejeløsninger er både dyre og uigennemskuelige. I skrivende stund er BOFI tilknyttet som investeringsrådgiver via en MonitoreringsAftale for en samlet porteføljeformue svarende til et tocifret millionbeløb – og vi nærmer os hastigt et trecifret millionbeløb.

Prisen for en MonitoreringsAftale afhænger af flere parametre og aftales individuelt. Men vi garanterer at den samlede omkostning til BOFI hele tiden er konkurrencedygtig (læs: billigere) end din nuværende aftale hos din bank.

Værdi for dig

Herunder kan du læse om hvordan BOFI skaber værdi for dig gennem en MonitoreringsAftale:

Løbende overvågning og opfølgning

 • Vi følger med i markedet og har fingeren på den makroøkonomiske puls i Danmark og resten af verden.
 • Du slipper for at være ”låst” til din skærm hele tiden. BOFI overvåger din portefølje og afviger den fra den aftalte strategi, kontakter vi dig.
 • Vi holder et investeringsmøde mindst én gang om året, hvor vi gennemgår porteføljens udvikling og drøfter (og evt. justerer) den fremadrettede investeringsstrategi.

Indsigt

 • Vi har indgående kendskab til de enkelte værdipapirtypers egenskaber og karakteristika, der udgør fundamentet i din portefølje.
 • Vi har stor indsigt i det indbyrdes sammenspil mellem risiko og afkast på de enkelte værdipapirer i porteføljen.
 • Vi hjælper dig med at forstå dine aktiers ”Corporate actions” som eksempelvis aktieudstedelse, aktiesplit, aktieemission med/uden fortegningsret og opsplitning.
 • Hvis du gerne vil vide mere om din investering, giver BOFI dig adgang til grundlæggende viden omkring de enkelte værdipapirtyper.

Månedlig porteføljerapport

 • Vi sender dig en porteføljerapport hver måned, så du har overblikket over hvordan din samlede portefølje udvikler sig. Rapporten giver dig overblik over afkast, beholdning og fordeling på tværs af værdipapirtype, region og branche. Klik her for at se et eksempel på en porteføljerapport.
 • Porteføljerapporten udarbejdes på baggrund af BOFI’s eget monitoreringssystem. Vi foretager selv alle beregninger og kan tilbyde dig at få skræddersyet din helt egen porteføljerapport ud fra dine specifikke behov.
 • BOFI benytter Nordnet som foretrukken investeringsplatform ud en række parametre som omkostningsniveau, produktudvalg og tilgængelighed. Vi har dog desværre konstateret at den porteføljerapport, Nordnet stiller til rådighed for sine kunder, kan være misvisende og give et fejlagtigt billede af porteføljens samlede værdi og afkast. Derfor anbefaler vi at benytte porteføljerapporten fra BOFI som beslutningsgrundlag for porteføljejusteringer.

Reinvestering

 • Køb af en aktie, investeringsforening eller ETF medfører som udgangspunkt en form for udbyttebetaling på et eller flere tidspunkter i løbet af året. BOFI hjælper dig med at få genplaceret pengene i aktuelle og relevante værdipapirer – og i overensstemmelse med den aftalte investeringsstrategi.
 • Køb af obligationer medfører oftest en rentebetaling og udtræk fra obligationsudsteder på forskellige tidspunkter på året. BOFI hjælper dig med at få genplaceret pengene i aktuelle og relevante værdipapirer – og i overensstemmelse med den aftalte investeringsstrategi.

Rebalancering

 • Hele porteføljen vil være i bevægelse hele tiden. Hvis eksempelvis aktierne stiger mere end andre værdipapirtyper, kan det betyde at man skal sælge aktier og købe andre værdipapirer for at holde sig indenfor den aftalte investeringsstrategi. Et andet eksempel kan være en stigning markedsværdien af de værdipapirer, der er placeret i USA, hvilket vil kræve en regionalbaseret rebalancering af porteføljen. Et tredje eksempel kan være en stigning i markedsværdien af de værdipapirer, der er placeret i forsyningssektoren, hvilket vil kræve en sektorbaseret rebalancering af den samlede porteføljen.

Kobling til privatøkonomien, herunder skat og pension

 • Ud over investeringsrådgivning rådgiver BOFI også omkring privatøkonomiske forhold. Kender vi din privatøkonomi har vi mulighed for at optimere samspillet mellem privatøkonomien og dine investeringer med særligt fokus på skat, pensioner mm.

Ring allerede i dag til BOFI på 20 42 84 87 eller skriv på info@bofi.dk og få et tilbud på en MonitoreringsAftale til din investeringsportefølje… Vi ser frem til at høre fra dig