SeniorPlan

På vej mod pensionsalderen


Nærmer du dig efterløns- og pensionsalderen kan det være en god idé allerede nu at danne dig et overblik over hvordan dine fremtidige indtægter og udgifter kommer til at se ud samt hvilke muligheder, du har for at påvirke disse. Formålet vil være at sikre dig og din partner det ønskede økonomiske råderum, når arbejdslivet er forbi.

Følgende spørgsmål er relevante at stille dig selv: Skal der sættes mere af til pension allerede nu? Skal du afvikle hurtigere på din gæld? Har du mulighed for at gå på efterløn? Kan (og vil) du arbejde frem til folkepensionsalderen? Vil du arbejde efter folkepensionsalderen – og hvor meget?


Samspilsproblematikken

Dine fremtidige indtægter vil bestå af en kombination af efterløn, folkepension og dine egne pensionsordninger. Det kan dog være en udfordring at gennemskue hvordan disse indtægter gensidigt påvirker hinanden: Har du sparet for meget op på dine egne pensionsordninger, kan det medføre modregning i både efterløn og folkepension. Er du gift, kan din partners pensionsordninger også have betydning for din folkepension.


Få lavet en Seniorplan

En Seniorplan fra BOFI giver dig overblikket over husstandens økonomi her og nu samt i fremtiden. Vi beregner dine forventede indtægter, skat og udgifter ud fra de gældende regler og dine pensionsoplysninger, således at du får overblikket over hvordan din økonomi vil udvikle sig. Vi kommer også med anbefalinger til hvordan du kan optimere dine samlede pensionsindtægter.

Seniorplanen inkluderer to møder på din bopæl (Sjælland og Lolland-Falster), hvor vi på det første møde drøfter din økonomiske situation og dine ønsker. Herefter indhenter og analyserer BOFI dine oplysninger og på det andet møde gennemgår vi din personlige Seniorplan og de muligheder, du har for at optimere din økonomi. Honoraret til BOFI udgør 6.995 kr. inklusiv moms (der vil være et tillæg hvis du driver selvstændig virksomhed).

Ring på 20 42 84 87 eller skriv til BOFI på info@bofi.dk for at høre mere om en Seniorplan fra BOFI.