SeniorPlan

På vej mod pensionsalderen

Har du overblik over hvordan din økonomi ser ud, når du forlader arbejdsmarkedet? Har du sparet nok op til livet som folkepensionist eller skal der sættes mere til side mens du stadig arbejder? Har du sparet for meget op, så det ikke kan betale sig at blive i efterlønsordningen? Bliver din folkepension reduceret pga. for store pensionsordninger?

Der er rigtig mange spørgsmål, der knytter sig til både indtægter og udgifter i din seniorøkonomi. Du bør derfor overveje om du ønsker svar på disse spørgsmål her og nu (og derved have mulighed for at påvirke din fremtidige økonomi), eller om du blot passivt vil lade din seniorøkonomi følge samme spor som hidtil.

For kun 7.500 kr. (*) udarbejder BOFI en Seniorplan for dig, hvor vi giver dig svar på dine spørgsmål og samtidig skaber et overblik over din efterløns- og pensionsøkonomi. Vores fokus er 100% rettet mod dig og din økonomi – og vi gør os umage med at få vendt alle de privatøkonomiske sten for at kunne give dig et helhedsbillede af din fremtidige økonomiske situation.

Hvad kigger vi på i en Seniorplan?

Vi beregner dit årlige rådighedsbeløb på baggrund af dine indtægter, udgifter og gældende skatteregler. Herefter kigger vi frem i tiden og kortlægger dine indtægter bestående af efterløn, folkepension og dine pensionsordninger. Vi beregner hvor meget din efterløn og folkepension bliver modregnet som følge af dine og din partners pensionsordninger. Er du med i efterlønsordningen, får du således en kontant økonomisk betragtning af hvorvidt en fortsat indbetaling til ordningen er en god idé eller ej.

Vi kigger også på hvordan dine udgifter udvikler sig i fremtiden, hvor nogle udgifter ophører mens andre kommer til. Har du en opsparing i frie midler og/eller friværdi i din bolig, medtager vi ligeledes formueudviklingen i Seniorplanen, så du kan se, hvor langt din formue rækker ind i dit pensionsliv.

Når alle økonomiske brikker er på plads (det kalder vi for ”base case” – scenariet), udarbejder vi et alternativt scenarie, hvor vi i samråd med dig drøfter og indarbejder forskellige økonomiske tiltag med henblik på at optimere din seniorøkonomi.

Er du selvstændig erhvervsdrivende, kigger vi også på din virksomheds betydning for din seniorøkonomi.

Hvordan foregår rådgivning omkring en Seniorplan?

Vi har valgt at yde rådgivning hjemme hos dig i vante rammer (**). Dette er også praktisk, da oplysninger om din privatøkonomi typisk er lige ved hånden. På det første møde gennemgår vi dine oplysninger og får afstemt dine forventningerne til rådgivningsforløbet. Herefter indhenter BOFI alle relevante oplysninger om din økonomi og påbegynder analysearbejdet.

På det afsluttende møde gennemgår vi analysen og drøfter de muligheder, du har for at optimere din økonomi. Du får også et kort notat med hovedkonklusionerne på analysen.

Er det pengene værd?

Kan det betale sig at få BOFI til at lave en Seniorplan? Det korte og generelle svar er JA! Du får et sammenfattende overblik over din seniorøkonomi og en masse gode input til hvad du skal gøre for at optimere din økonomi – og derved spare en masse penge.

Er det noget for dig? Så ring på 20 42 84 87 for nærmere drøftelse og evt. planlægning af det første møde. Du kan også skrive til os på info@bofi.dk. Vi ser frem til at høre fra dig.
________________________________


(*) Der vil være et tillæg på 1.250 kr., hvis du er selvstændig erhvervsdrivende.
(**) Vi kommer hjem til dig, hvis du bor på Sjælland eller Lolland-Falster. Bor du f.eks. i Jylland kan vi tilbyde rådgivning via Skype, pr. telefon og på mail.