Rådgivningscases

BOFI har siden 2005 hjulpet rigtig mange mennesker med mange forskellige økonomiske problemstillinger. Du kan her læse om nogle udvalgte cases, hvor BOFI har hjulpet kunder med enten at skabe overblik over økonomien, vurderet forskellige økonomiske løsningsmodeller eller med at spare penge. Har du en tilsvarende eller andre problemstillinger, så kontakt BOFI og hør hvordan jeg kan hjælpe dig.

Investeringsrådgivning


Kunderne får et forslag til investering fra deres bank. BOFI analyser forslaget og viser kunderne de samlede omkostninger forbundet med bankens investeringsforslag. BOFI udarbejder et investeringsforslag til kunderne ud fra deres risikopræferencer, hvor omkostningerne er reduceret kraftigt i forhold til bankens forslag.

Opsparing til pension eller tilbagebetaling af lån


Et par ønsker at få mest mulig ud af deres penge. De indbetaler til en pensionsordning og har samtidig gæld. BOFI rådgiver dem om hvor deres penge er brugt bedst: På pensionsopsparingen eller ved at øge afviklingen på gælden. Parrets skatteforhold og lånevilkår indgår i betragtningen.

Overblik ved pensionering


Kunderne ønsker et overblik over deres økonomiske situation når de går på pension. BOFI foretager en beregning af deres rådighedsbeløb før og efter pensionstidspunktet og kommer med anvisninger til hvorledes de kan optimere deres rådighedsbeløb.

For stor indkomst ved siden af SU


En kunde studerer og har et bijob ved siden af sine studier. Kunden kan se at hun kommer til at tjene for meget i forhold til SU-kravene. BOFI rådgiver hende om hvad hun kan gøre for at mindske tilbagebetalingen af SU.

Skift af bank


I forbindelse med boligkøb, ønsker et par at skifte bank. Ud fra kundens oplysninger og ønsker indhenter BOFI tilbud fra fire forskellige banker ud fra kundens ønsker, behandler svarene og kommer med en anbefaling til parret. Parret ender med at spare mange tusinde kroner på bankskiftet.

Sælg ejendom eller lej den ud


En kunde ønsker at sælge sin ejendom for at flytte til en anden by. Ejendommens værdi er mindre end gælden i ejendommen. BOFI rådgiver kunden om de økonomiske konsekvenser ved et salg af ejendommen, herunder størrelsen og afviklingen af restgælden. BOFI rådgiver også om de økonomiske konsekvenser ved at leje ejendommen ud samt fordele og ulemper ved udlejning kontra salg.

Rådgivning om boligfinansiering


Et par ønsker at få overblik over de muligheder, de har for at finansiere en ejendom. BOFI rådgiver om de forskellige lånetyper, herunder fordele og ulemper. Sammen udvælges fem forskellige finansieringsmodeller, hvor BOFI beregner de økonomiske virkninger af modellerne. BOFI laver samtidig et "hvad-nu-hvis" scenarie, så parret kan se, hvad der sker med deres økonomi, hvis renten stiger med 3%.