Hvad kan BOFI

Hvad kan BOFI?

BOFI skaber værdi for dig i form af konkrete besparelser, bedre forrentning og/eller større tryghed i økonomiske beslutninger. BOFI udgør det fornuftige modspil og supplement til den rådgivning du normalt modtager fra din bank.

BOFI er uafhængig af banker, realkreditinstitutter og andre finansielle udbydere. BOFI modtager ingen form for provision eller anden aflønning fra disse og har således ingen økonomisk interesse i at vælge et specifik produkt frem for et andet. Dette er din sikkerhed for 100% uvildig og uafhængig økonomisk rådgivning.

Hvilke områder dækker BOFI?
BOFI yder kompentent rådgivning indenfor følgende hovedområder:


Ønsker du rådgivning indenfor ovenstående områder eller har du en anden økonomisk problemstilling, så kontakt BOFI og hør nærmere.