Blog om økonomi

Få en ”second opinion”

I bør ikke indbetale yderligere til pension, da det vil give jer yderligere modregning i efterlønnen”. Sådan lyder det kontante råd fra en bank til et par, der nærmer sig pensionsalderen (lad os kalde dem Lis og Bent). Men er bankens råd korrekt? Klik på overskriften for at læse mere...

Aktiv vs. Passiv investeringsstrategi i 2016

Er aktivt forvaltede investeringsforeninger pengene værd i forhold til en passivt forvaltet investeringsforening? Vi dykker ned i tallene og undersøger sagen nærmere med afsæt i Danske Banks Flexinvest Fri...

Rådgivning om pensionsøkonomi - et eksempel fra den virkelige verden

Hvordan sikrer jeg at de løsninger jeg bliver præsenteret for, vitterligt er de bedste løsninger for mig og kun mig?

Den eneste måde hvorpå kunden kan sikre sig en rådgivning, der udelukkende fokuserer på kundens behov er er ved at skille salg og rådgivning helt ad! Og som situationen er i dag, kan dette kun opnås ved at benytte en uafhængig økonomisk rådgiver, der 1) ikke modtager nogen som helst form for provision af banker og andre finansielle institutioner, 2) har kendskab til markedets produktudbud og de forskelle, der er mellem de forskellige finansielle udbydere og 3) har det nødvendige kompetenceniveau til at kunne favne hele kundens privatøkonomiske sfære.

Læs her hvordan Lis og Erik slap for at blive straffet økonomisk ved IKKE at følge rådgivningen fra banken...

1 2 3 4 5