Blog om økonomi

STOP MED AT INDBETALE PÅ RATEPENSIONEN!!!

STOP MED AT INDBETALE PÅ RATEPENSIONEN!!!

Jeg har netop afsluttet et ØkonomiEftersyn med et par i 50’erne. Vi kom hele vejen rundt omkring parrets økonomi, herunder også på parrets pensionsforhold. Gennem deres arbejde havde de begge pensionsordninger, hvor mandens pension var noget mindre end konens. Derfor havde han, efter råd fra sin bank, oprettet en privat ratepensionsordning og gennem en årrække troligt indbetalt på denne ordning – lige indtil jeg kom forbi…

Skattemæssigt helt hen i vejret

Efter at regnet på parrets økonomi valgte jeg nemlig at hive det røde stopskilt op af tasken og kraftigt opfordre ham til at lade være med at indbetale på ordningen. Jeg tror at min formulering var nogenlunde sådan her: ”En fortsat indbetaling på ratepensionen er en møgdårlig forretning for jer set fra et skattemæssigt synspunkt”.

Jeg kunne påvise at parret på indbetalingstidspunktet opnåede et skattemæssigt fradrag på 36% af de indskudte midler… til gengæld blev parret på udbetalingstidspunktet effektivt beskattet med ca. 58 % af udbetalingerne fra pensionsordningen. Det må siges at være en rigtig dårlig forretning for parret. I kroner og ører svarer det til at parret kunne øge deres årlige indtægt før skat fra det offentlige med ca. 14.000 kr. hvert år i 10 år… Det er ca. 140.000 kr. i alt mere til parret, blot ved at spare op til deres pension på en anden måde.

Pandoras æske

Havde jeg ikke haft rådgivet disse kunder, ville de højst sandsynligt fortsætte med at indbetale på ratepensionen. Når pensionsalderen var nået, ville de formodentlig blot acceptere den lave folkepensionsudbetaling med et træk på skulderen og erkendelsen af at ”… sådan er det bare.” Derfor kan rådgivningen fra BOFI velsagtens sammenlignes med at åbne Pandoras æske, hvor parrets anskuelse af deres egen økonomi aldrig bliver den samme som før… og man kan vel altid bruge de ekstra penge, der potentielt blot venter på at blive samlet op.

Få en uafhængig økonomisk vurdering af din økonomi

Privatøkonomiske overvejelser kan være komplekse. Overvejelserne omkring opsparing til pension, afvikling og/eller omlægning af lån, placering og investering af frie midler/pensionsmidler er blot nogle eksempler herpå. Driver du virksomhed ved siden af kan der være mulighed for at optimere samspillet med din privatøkonomi. Vil du have et kvalificeret bud på hvordan du optimerer din økonomi, så bestil et ØkonomiEftersyn for dig og din husstand i dag. Læs mere på http://www.bofi.dk/Pakker/ØkonomiEftersyn eller kontakt Mads på tlf. 20 42 84 87 eller info@bofi.dk for mere information.