Blog om økonomi

Få en ”second opinion”
17-08-2017
  

Få en ”second opinion”!

I bør ikke indbetale yderligere til pension, da det vil give jer yderligere modregning i efterlønnen”. Sådan lyder det kontante råd fra en bank til et par, der nærmer sig pensionsalderen (lad os kalde dem Lis og Bent). Men er bankens råd korrekt? Og hvis kunderne ikke skal spare op til pensionen, hvad skal kunderne så gøre? Kunderne var skeptiske overfor bankens forslag og rettede henvendelse til BOFI for at få en ”Second opinion” – og det fik de! Beregninger foretaget af BOFI viste nemlig at parret ville tabe i omegnen af 20.000 kr. ved at følge bankens råd.

Kend din kunde

Om forslaget er godt eller skidt afhænger af kundens økonomiske situation – både her og nu og i fremtiden. Kundens privatøkonomiske forhold skal derfor være klart defineret før man rådgiver.

Bent er 61 år og lønmodtager. Han betaler i øjeblikket topskat af sin indkomst og forventer ikke at betale topskat, når han går på pension. Bent har forskellige pensionsordninger, heriblandt en privat pensionsordning, hvor der hver måned indbetales 4.700 kr. til et pensionsselskab. Det er er netop denne ordning, banken vil stoppe indbetalingen til.

Lis er ligeledes lønmodtager og betaler ikke topskat af sin indkomst, hverken nu eller i fremtiden. Begge to har samlet en pensionsformue, der gør at de ikke vil modtage folkepensionstillæg. Bent forventer at gå på efterløn når han er 65 og vil således kun modtage efterløn i 2 år frem til hans overgang til folkepension, når har bliver 67 år.

Øget opsparing kan medføre modregning

Ud fra kundernes økonomiske forhold nu og i fremtiden kan BOFI vurdere om bankens forslag er i orden. Lad os indledningsvist starte med at slå fast at banken har ret i, at en øget pensionsopsparing vil medføre modregning i Bents efterløn. Da Bent er født efter 1/1 – 1956 vil hans efterløn bliver reduceret, jo større hans pensionsordninger er. Denne reduktion finder sted, uagtet om pensionsordningerne udbetales i selve efterlønsperioden eller senere. Lidt groft kan man sige at for hver yderligere 100 kr., der står på Bents alders- eller ratepensionsopsparing på efterlønstidspunktet vil han blive modregnet ca. 4 kr. i efterlønnen før skat.

Hvad med forsikringsdækninger?

Følger parret bankens forslag ukritisk skal de være klar over, at de til pensionsordningen tilknyttede forsikringsdækninger vil bortfalde. Det gælder både forsikring i tilfælde af død samt ved tabt erhvervsevne. Det vil være tæt ved umuligt at kunne tegne en ny tilsvarende forsikringsdækning på samme vilkår, hvorfor Lis og Bent bør tage sig en seriøs snak om de ønsker at give afkald på de nuværende ordninger som følge af ikke at indbetale til pensionsordningen.

I det følgende ligger vi til grund at parret ønsker at bibeholde den nuværende forsikringsdækning.

Hvad skal Bent så bruge pengene på?

BOFI har regnet på de økonomiske konsekvenser af den månedlige indbetaling (4.700 kr.) for at se hvor pengene giver mest værdi for Lis og Bent. Ret beset drejer det sig kun om 3.725 kr., da de resterende 925 går til at fastholde den nuværende forsikringsdækning. Det antages at pengene kan placeres til en forrentning på 2% før skat for både pensionsmidler og frie midler.

De tre scenarier er følgende:

1.       Hvad er den økonomiske konsekvens for Lis og Bent ved at indbetale 3.725 kr. (før skat) hver måned de næste fire år på en pensionsordning i form af en ratepension?

2.       Hvad er den økonomiske konsekvens for Lis og Bent ved at indbetale et beløb svarende til 3.725 kr. før skat hver måned de næste fire år på en pensionsordning i form af enaldersopsparing?

3.       Hvad er den økonomiske konsekvens hvis Lis og Bent ikke indbetaler de 3.725 kr. på en pensionsordning, men vælger at spare den tilsvarende værdi på en opsparingskonto, hvor der investeres fra (frie midler)?

Her kan du se hovedresultaterne:

Tabel 1 - Egen tilvirkning

 

Ratepension

Alderspension

Frie midler

Forrentning før skat

2%

2%

2%

Skattesats på afkast

15,30%

15,30%

39,54%

Marginalskat v/pension

39,54%

39,54%

39,54%

Marginalskat v/arbejde

53,11%

53,11%

53,11%

 

 

 

 

Yderligere lønindkomst*

-

3.725,00

3.725,00

AM-bidrag

-

298,00

298,00

Yderligere lønindkomst efter AM-bidrag

-

3.427,00

3.427,00

 

 

 

 

Mdl. indbetaling på ordning/konto efter skat

3.427,00

1.606,92

1.606,92

Formue før skat efter 4 år (v/65 år)

170.021,46

79.723,06

78.970,17

 

 

 

 

Værdi af formue efter skat (v/65 år)

111.997,58

79.723,06

78.970,17

 

 

 

 

Modregning efterløn pr. år

6.800,86

5.086,00

-

Modregning efterløn for begge år

13.601,72

10.172,00

-

 

 

 

 

Samlet værdi af opsparing efter modregning af efterløn og skat (v/65 år)

98.395,87

69.551,06

78.970,17

* Indbetales pengene ikke på en ratepension, skal beløbet først beskattes som personlig indkomst

Hvad kom BOFI frem til?

Såfremt Bent havde fulgt bankens råd om at stoppe indbetalingerne til ratepensionen og spare pengene op i frie midler, ville han ved en alder på 65 år have 78.970 kr. mere til sig selv. Havde han trodset bankens råd og fortsat indbetaling på ratepensionen, ville han på samme tidspunkt have 98.395 kr. mere til sig selv. Han taber derved ca. 20.000 kr. ved at følge bankens råd – det er derfor dårlig rådgivning!!! Selv om en yderligere indbetaling på ratepensionen vil medføre modregning i efterlønnen, vil denne modregning blive mere kompenseret (og mere til) af forskellen mellem det skattemæssige fradrag på indbetalingstidspunktet og beskatningen på udbetalingstidspunktet.

Hvad nu hvis Bents pensionsordning ikke var en ratepension, men derimod en alderspension? Her viser beregningerne at en opsparing i frie midler er en bedre løsning en alderspensionens formue på 69.551 kr. Betyder det så ikke at bankens rådgivning var korrekt? Svaret er Nej!!! Banken burde her have foreslået Bent at oprette en ratepension og indbetale pengene dér i stedet for at spare op uden om pensionsordningerne.

Afrunding

Synes du at ovenstående var kompliceret? Det er det også – og det var ikke engang hele historien. Indbetaling på en ratepension kan medføre modregning i folkepensionstillægget for både Bent og Lis. Dette var ikke casen her, men det kan meget vel være tilfældet for andre.

Vil du have et kvalificeret bud på hvordan din økonomi kommer til at se ud i dit efterløns- og pensionsliv? Så få BOFI til at lave dig en seniorplan målrettet dig og din familie. Læs mere på http://www.bofi.dk/Pakker/SeniorPlan eller kontakt Mads på info@bofi.dk / tlf. 20 42 84 87 for mere information.