Investering

Hvorfor investere?

Formålet med at investere dine penge er at du, ved at give afkald på dine penge i dag, opnår en endnu større formue i fremtiden – eller mere specifikt: at du opnår en større forbrugsmulighed i fremtiden. Således er ambitionen at opnå et forventet afkast, der afspejler dit valg af risiko, og som minimum er større end prisstigningstaksten (inflationen) i samfundet.

Men hvad skal du investere i? Skal det være "traditionelle" investeringsprodukter som aktier, obligationer, investeringsforeninger og ETF’ere, eller skal det være mere "eksotiske" produkter som optioner, futures, ETF'ere, swaps eller lignende? Måske har du allerede selv investeret dine penge og savner en fornuftig sparring med en professionel modpart, der har et indgående kendskab til alle produkter og som ikke forsøger at sælge dig noget?

Investeringsaftale med banken
Det kan også være at du lavet en aftale med banken om at de investerer dine penge for dig. Fremtiden er som bekendt usikker og ingen (heller ikke banken) ved hvad fremtiden bringer. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Derfor kan afkastet på din investering være højt eller lavt eller endda negativt.

Det, der med garanti er sikkert hvert eneste år, er de forvaltningsomkostninger du betaler til din bank. Det gælder både de omkostninger, der er synlige (eksempelvis porteføljeplejegebyr), men så sandelig også de omkostninger du ikke kan se (eksempelvis løbende omkostninger ved investeringsforeninger). Har du lavet en investeringsaftale med din bank, tilbyder BOFI kvit og frit at lave en beregning til dig på de faktiske omkostninger ved denne aftale. Vores erfaring viser at 9 ud af 10 kunder bliver noget overrasket over hvor dyr deres aftale med banken egentlig er.

Hvordan rådgiver BOFI om investering?
BOFI yder seriøs og kompetent investeringsrådgivning skræddersyet efter dine behov. Vi har ingen bindinger til banker og kan frit vælge mellem alle investeringsprodukter på markedet. Vores investeringsfilosofi er at sammensætte en veldiversificeret portefølje med lave omkostninger, der er individuelt tilpasset til dig ud fra dine investeringsbehov, tidshorisont og risikopræferencer.

Et normalt rådgivningsforløb består i at vi kommer ud til dig og tager en grundig drøftelse af dine ønsker til investering (varighed ca. 1-1½ time). Herefter sammensætter vi et forslag til en porteføljestrategi, inklusiv konkrete investeringsmuligheder, som vi præsenterer hjemme hos dig (varighed ca. 1½ time). Du får således en konkret operationel investeringsstrategi og "1 til 1"-rådgivning i ca. 3 timer med direkte adgang til den omfattende viden BOFI har om investering. Ønsker du efterfølgende hjælp til den praktiske implementering af investeringsstrategien eller løbende monitorering af porteføljen, kan BOFI også hjælpe dig med det.

Kontakt BOFI på info@bofi.dk eller tlf. +45 20 42 84 87 og få beregnet dine omkostninger ved din nuværende aftale med banken og hør nærmere om hvordan BOFI kan hjælpe dig med at investere din formue.