Nyheder

Nyheder fra BOFI
På denne side finder du vores seneste nyheder.

4. maj, 2016
BOFI sikrer kunder et solidt forlig i en sag om mangelfuld rådgivning ydet af et større dansk pengeinstitut.
BOFI har bistået kunderne som økonomisk rådgiver i dialog med pengeinstituttet i en sag om mangelfuld rådgivning. Da sagen ikke kunne løses ved dialog i første omgang, blev sagen indbragt for Pengeinstitutankenævnet. Herefter lykkedes det BOFI gennem forhandlinger at sikre kunderne en aftale, der i væsentlig grad tilgodeså kundernes klagepunkter.